Υπηρεσίες

Η Κόκκινος ΜΕΠΕ είναι ένας third-party logistics (3PL) προμηθευτής παρέχοντας υπηρεσίες σημείων ενιαίας εξυπηρέτησης με υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης. Κύριος στόχος των υπηρεσιών αυτών είναι τα προϊόντα των πελατών να καταλήξουν στον τελικό χρήστη στον μικρότερο δυνατό χρόνο και το χαμηλότερο δυνατό κόστος, προσφέροντας εξαιρετικής ποιότητας εξυπηρέτηση και απόλυτη εξειδίκευση.
Με ολοκληρωμένες παροχές υπηρεσιών λειτουργίας, αποθήκευσης, μεταφοράς αλλά και συναρμολόγησης, βασιζόμενοι στις εκάστοτε συνθήκες, στις απαιτήσεις και στις υπηρεσίες παράδοσης που χρειάζονται.

  • - Αποθήκευση και Διαχείριση Αρχείου
  • - Αποθήκευση και Διαχείριση Αποθεμάτων
  • - Διαλογή Εμπορευμάτων ανά Τεμάχιο
  • - Ανασυσκευασία
  • - Ειδική συσκευασία
  • - Διανομή εμπορευμάτων Πανελλαδικά
  • - Reverse Logistics