Υπηρεσίες

Παρέχουμε υπηρεσίες εκτελωνισμού για φορτία που εισάγονται στην Ελλάδα. Επιπλέον παρέχονται υπηρεσίες για τελωνειακές διατυπώσεις που αφορούν ελληνικές εξαγωγές φορτίων μέσω των ελληνικών λιμανιών, αεροδρομίων και σταθμών τρένων.

  • - Εισαγωγές,
  • - Εξαγωγές,
  • - Τελωνειακά έγγραφα,
  • - Διαμετακόμιση,
  • - Υπολογισμός φόρων, δασμών και εξόδων,
  • - Cargo,
  • - Ιδιαίτερο φορολογικό καθεστώς,
  • - Συμβουλευτική,